KÉRDŐÍV VÉGZETT HALLGATÓK SZÁMÁRA


2016 májusban kérdőíves felmérést végeztünk 45 végzett divattervező hallgatónk között. Ennek eredményét közöljük az alábbiakban.
1) Az iskola elvégzése óta szerzett-e újabb szakképesítés?
72 % nem
11 % más szakterületen szerzett újabb szakképesítést
11 % igen, mesterdiplomát szerzett külföldön
6 % igen, mesterdiplomát szerezett Magyarországon

2) Az oktatási program elvégzése óta mi volt a legjellemzőbb megélhetési formája?
45 % döntően divatszakmai tevékenység
33 % kizárólag divatszakmai tevékenység
11 % döntően nem divatszakmai tevékenység
11 % egyáltalán nem divatszakmai tevékenység

3) Mi az ön jelenlegi munkaerő-piaci státusza?
67 % alkalmazott munkavállaló
33 % egyéni vagy társas vállalkozó

4) Van-e a képzettségének megfelelő munkalehetősége?
89 % igen van
11 % nincs
5) Milyennek ítéli saját szakmai kapacitásának kihasználtságát?
17 % nagyon magas fokú
39 % magas fokú
33 % közepes
11 % alacsony fokú

6) A divat mely területével foglalkozik a leggyakrabban? (Több is bejelölhető.)
90 % tervezés
66 % szerkesztés-modellezés
16 % styling
16 % divatmenedzsment
10 % visual merchandising
10 % divatbemutató, rendszevény szervezés
10 % gyártásszervezés

7) Tervez-e pályamódosítást a közeljövőben?
94 % nem tervez pályamódosítást
6 % tervez pályamódosítást a jobb kereseti lehetőség miatt

8) Ha újra kezdhetné szakmai életét
90 % ugyanezt a pályát választaná
5 % más hasonló pályát választana

9) Az iskola befejezése óta dolgozott-e külföldön?
45 % nem dolgozott külföldön és nem is tervezi ezt
40 % tervezi a külföldi munkavállalást
10 % dolgozott külföldön
5 % folyamatosan külföldön dolgozik

10) Talált-e a képzettségének megfelelő munkát az iskola elvégzésekor?
25 % már az iskolai tanulmányok ideje alatt talált munkát
20 % a végzés után 4 hónapon belül talált munkát
45 % 4 hónap után, de egy éven belül talált munkát
10 % egy éven belül nem talált munkát
11) Ön hogyan jutott munkához?
70 % saját álláskereső tevékenység
30 % iskolai kapcsolat (tanár, szakmai gyakorlat)

12) Tapasztalatai szerint szakmájában melyek az érvényesülés legfontosabb tényezői? (többet jelölhet)
70 % kommunikáció, önmenedzselés képessége
60 % személyes kapcsolatok
55 % tehetség, kreativitás
50 % nagy munkabírás
45 % gyakorlat, tapasztalat
25 % szakmai ismeretek
25 % piacismeret
20 % ízlés, minőség érzékenység
20 % pontosság, megbízhatóság
15 % szerencse
10 % kooperációs készség, csapatmunka
5 % önbizalom

13) Minek tekinti elsősorban a szakmai tevékenységét? (több is jelölhető.)
50 % hivatás
40 % művészet
30 % mesterség

14) Lát-e perspektívát a szakmájában (szakmai és anyagi)?
95 % lát perspektívát a szakmájában
5 % nem lát perspektívát

15) Hová helyezné szakmáját a társadalmi presztízs ranglétrán 1-10 között ?
átlag 6,7

16) Hová helyezné szakmáját az anyagi presztízs ranglétrán 1-10 között ?
átlag 5,6

17) Volt-e olyan tanára a Mod'Artban, aki nagy hatással volt önre és akire utólag is mestereként tekint?
95 % szerint volt ilyen tanára. Az előforduló nevek a gyakoriság sorrendjében:
* Horváth Szilvia (66 %)
* Tóth István (25 %)
* Szerencsés Gabó (20 %)
* Szekeres Zsuzsa, Krisztián Világos Piroska (15 %)

18) Tart-e fenn kapcsolatot a Mod'Artban végzett hallgatókkal ?
90 % igen
10 % nem

19) Tart-e fenn kapcsolatot Mod'Art oktatókkal ?
60 % igen
40 % nem

20) Utólag visszatekintve mik voltak a Mod'Art legnagyobb erősségei?
• Következetes követelmény.
• Szakemberekből összeállított tanári kar.
• Sokrétű modulok, több ágazat és célközönség kikísérletezése, nem csak egystílusú oktatás.
• Nemzetközi szemlélet.
• A piacra való reális felkészítése a tanulóknak. Stílusérzék nyújtása. Szakmai kapcsolatok.
• Utólag már tudom, hogy az egyik legjobb iskolába jártam, ahova járhattam.
• Szakmailag nagyon jól felkészített mindenféle szempontból.
• Teherbírás, ismeretek, látásmód kitágítása és fejlesztése.
• Hozzászoktatás a folyamatos terheléshez, kreatív szemléletmód, gyakorlati ismeretek.
• Francia tematika.
• Friss, állandóan megújuló "tananyag".
• Folyamatos munka, folyamatos terhelés - nem hagyták "lógatni a lábam".
• Egyedülálló volt minden téren (tanárok, oktatás, elvárás)
• Francia szigorú rendszer nagyon eredményes.
• Magas elvárások, nagy terhelés.
• Kapcsolatszerzés, művészeti alapok, a tervezési folyamat mechanizmusának, struktúrájának átadása. Inspirációs folyamatból hogyan lesz megvalósítás.
• A legjobban az tetszett, amikor saját terveinket kellett megvalósítani és rávilágítást nyert, hogy egy lerajzolt, elképzelt dologból, hogyan lesz kézzelfogható termék.
• Első évben nagyon tetszett a mintázási megoldásokkal való foglalkozás. Másodikban a különböző tervezési stílusok végig vitele (fehérnemű, férfi, gyerek stb...). Harmadikban saját kollekciónk megvalósítása, iránymutatással.
• Rálátást adott sok mindenre.
• Sokrétű tudást adott, elég széles skálán.
• A szakma fortélyaira jól megtanítottak.
• Francia tananyag, hozzáértő tanárok.
• Nagyon erős és fegyelmezett oktatás.
• Gyakorlati tudás átadása, határidők betartatása, a legtöbb információ átadása a tervezés, kivitelezés, látásmód terén.
• A teljesítményorientáltság és az oktatási módszerek.
• Növelik a diákok munkabíró képességét.

21) Utólag visszatekintve mik voltak a Mod'Art legnagyobb gyengeségei?
• Nem elég nyelvi követelmény. Nagyobb hangsúlyt fektetni a nyelvoktatásra, mert nemzetközi iskola.
• Szerintem nagyon korán érdemes lenne felkészíteni arra a diákokat, hogy ha elvégzik az iskolát mit is fognak kezdeni a diplomájukkal.
• A divattervező és a divatmenedzsment szak között elég szűk az átjárás, vagyis abszolút a diákra van bízva, hogy mit is kezd ezzel.
• Nagyon fontos az üzleties hozzáállás, amiről az iskola nem nagyon tanított semmit, pedig egyik alapja lenne ahhoz, hogy valaki pl. saját márkába kezdjen.(Árképzés,üzleti terv stb...)(Tudom,hogy ez a 4.év de legalább érintőlegesen.)
• A végzett tervezőket sehol nem "népszerüsíti".
• A kapcsolatot csak akkor veszik fel velünk, ha a volt tanulók segítségére van szükségük!
• Ahogy bővült az iskola, egyre kevesebb hely jutott pl. a műhely résznek.
• Az iskolán keresztül, az iskola közvetítésével kevés kapcsolat a külvilággal (tervezőkkel, kiállítások, múzeumok, Párizs).
• Hallgatókat jobban kell támogatni, sok olyan diák volt, aki tehetséges, de financiális problémái akadtak.
• Szerkesztés-modellezés, marketing, piaci ismeretek, a néha "túl" személyes kapcsolat tanárok és diákok között, kivételezés.
• Sajnos nem tanultam meg rajzolni, méretre szabásmintát készíteni továbbra sem tudok, bár lehet ezek nem is tartoznak a divattervező képzésbe, ezek a személyes elvárásaim voltak.
• Hiányosnak tartom a divattervezőknél a marketing oktatást, és annak ismertetését, hogyan kezdjék, kezdhetik pályafutásukat.
• Kevés tanár és varrógép jutott a diákokra, konzultációnál nem mindig volt mindenkire idő vagy nem egységes idő…
• A jól bevált oktatók cserélgetése.
• Kevés idő volt a szerkesztés- modellezésre, alapjaink hiányosak. Itt nem a varrásra helyezném a hangsúlyt. Inkább az alap szerkesztések elsajátítására.
• A tanár-diák közötti túlzott baráti viszony a tanári tekintély rovására ment.
• Általánosságban szerettem a MODART-ba járni annak ellenére, hogy némely szituációval, elvárással, oktatási elvvel nem értettem egyet.


Vissza

MODART © 2006 - 2017